Müügitingimused

Read and Download enters Free Ebooks in PDF format - 90 MIATA WIRING DIAGRAM 8TH GEN CIVIC MAINTENANCE SCHEDULE 88 ISUZU TROOPER TRANSMISSION BOOK MÜÜGITINGIMUSED

  1. essay help online for Assignment Help, Essay Writing Service. 500 writers, 4.8 average Satisfaction Score, Money-Back Guarantee. Tingimuste ulatus ja kehtivus

research paper about population Nursing Der Ghostwriter Usedom dissertation help service yahoo fsu admissions essay 2012 1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna  STOCKHUNT omanik Seltinger OÜ vahel STOCKHUNT ostukeskkonna vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Essays from BookRags provide great ideas for Business Plan For An Apps and paper topics like Essay. View this student essay about Louisiana Purchase. 1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad STOCKHUNT vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

phd thesis acknowledgement parents - Order the needed essay here and put aside your concerns witness the merits of qualified custom writing assistance 1.3 STOCHUNT ostukeskkonnal on õigustatud arengust tulenevalt ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.stockhunt.eu kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.stockhunt.eu.

1.4 Kui Te edastasite oma tellimuse enne p 1.3 märgitud tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja STOCKHUNT vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

If you want to get link online, Advanced-writers.com will share the best tips to become a successful freelancer. 100% Dedication guaranteed!  

  1. Get dissertation help from top best site at affordable rates. Team of expert UK dissertation writers providing online dissertation help. Hind

2.1. STOCKHUNT hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.3. alapunktis 1) või 2) sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Teie ostukorvis.

Are you wondering how much you will pay for essay writing help to "write my essay cheap"? We are a writing a cv for academic positions 5 1, so you can buy research papers or  

  1. graduate paper writing services - Dissertations and essays at most attractive prices. Top reliable and trustworthy academic writing service. professional Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud valitud toote juures lingile „Lisa korvi“.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“.
3.3. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Mine kassasse”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.
3.4. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed (sh transpordi teenuse valik) ning klikkige nupule „Esita tellimus”. Peale seda edastatakse Teile tellimuse kinnitus ja ostuarve.

NB! Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3,5, Peale arve tasumist saadetakse Teile e-postiga kinnituskiri tellimuse täitmisele võtmise kohta. Kinnituskirjas on märgitud aeg, millal Teie poolt tellitud tooted jõuavad teieni ning kuidas toimub kauba toimetamine Teie poolt esitatud sihtkohta.

3.6. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest STOCKHUNT keskkonna omaniku Seltinger OÜ arvelduskontole.

  1. Are you looking for high quality multilingual Article writing services in india ? We give you professional Eassay On The Birthmarks for your Writing needs Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Esita tellimus”. Ekraanile kuvatakse Teie arve. Makse aluseks olev arve saadetakse Teile tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

1) internetipanga kaudu
2) muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga).

4.3. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub 7 päeva jooksul arvates arve väljastamisest.

4.4. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 1 tööpäeva jooksul arvates arve väljastamisest tellimuse kinnituses tasumisele kuuluvat summat tasunud.

4.5. Müügiarve toimetatakse Teile e-postiga peale arve täies ulatuses tasumist.

  1. Write my paper online for me! Best academic writing help almost for free. ? Pay For Written Essays. When you want your school, Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel ja kliendi andmetes märgitud aadressile.

5.2. Tooted toimetab kohale müüja või müüja poolt organiseeritud kullerfirma toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. Vajadusel täpsustatakse kauba tarneaeg kliendile kontaktandmetes märgitud telefonil või e-posti aadressil.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt müüjalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest STOCKHUNT keskkond ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressil 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise täpne aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.
NB! Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Kui olete ühe tellimusega tellinud erineva tarneajaga tooteid, siis Tellimuse kättetoimetamise aeg arvestatakse kõige pikema tarneajaga toote järgi ning toodete tarnehetked võivad samuti varieeruda.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Seltinger OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse vedaja poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@stockhunt.eu. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

  1. A few reasons for you to choose PayForEssay.net when you think, "I'd rather pay someone to Clicking Here." Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete teele panemist ja kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates STOCKHUNT e-posti aadressile info@stockhunt.eu vastavasisulise teate koos arve viitenumbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades STOCKHUNT kontakttelefonil (+372)56 985 363.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, täites Tagastusvormi (http://stockhunt.eu/toote-tagastus/).

6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.4 või punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4. sätestatud juhtudel.

6.4. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud STOCKHUNT  tegevuse tõttu; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on STOCKHUNT keskkonnal (ja Seltinger OÜ-l) õigus toote tagastusest keelduda. Teil on õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud (lepingutingimuste mittevastavuse tuvastamine) ja vastutus tuleneb võlaõigusseaduse §-st 218.

  1. dissertation abstracts online referencing - leave behind those sleepless nights working on your essay with our academic writing assistance Entrust your essay to qualified Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. STOCKHUNT (omanik Seltinger OÜ) vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. STOCKHUNT (omanik Seltinger OÜ) ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel täitke tagastusvorm http://stockhunt.eu/toote-tagastus/ hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode STOCKHUNT (omanik Seltinger OÜ) kulul.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

  1. Ask experienced writers for thesis phd noise attenuation sweden and you will complete your assignment on time | No more negative emotions - only high grades Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Seltinger OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Seltinger OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. STOCKHUNT (omanik Seltinger OÜ) ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Seltinger OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Seltinger OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

  1. a fantastic read - No more fails with our high class writing services. Cooperate with our scholars to receive the excellent review Muud tingimused

9.1. Kõiki STOCKHUNT ostukeskkonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. STOCKHUNT (omanik Seltinger OÜ) ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist STOCKHUNT andmebaasist.

9.2. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja panga-rekvisiitide turvalisuse. Ka Seltinger OÜ-l puudub neile juurdepääs.

9.3. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid

9.3. Teie ja Seltinger OÜ vahel seoses STOCKHUNT vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.